Frivilligcafé for familievenner

      20. August kl. 17-19

Oplæg med Lena Søgaard, forfatter til bogen “Styrk den indre ro i barnet.” – en bog om eventyr og mindfullness.
Lena fortæller om bogen og metoden til at styrke den indre ro. Samtidig er hun uddannet Reiki healer og clarivoyant.

Forberedelseskursus for frivillige

Kurset løber over 5 hverdagsaftener kl. 16-20 med start d. 5.9.2018

Har du lyst til at være noget for andre, der står i en svær situation – selv er forælder/ bedsteforælder eller har anden erfaring med børn og familieliv – har tid og overskud til at bruge 2 timer om ugen på at besøge en presset småbørnsfamilie, så kontakt koordinator Rikke på tlf: 28 44 01 05 eller på vejle@home-start.dk 

Home-Start er en frivillig organisation, der tilbyder småbørnsfamilier i en sårbar situation regelmæssig støtte, praktisk hjælp, omsorg og nærvær. Vores familievenner steger frikadeller til aftensmaden, går tur med barnevognen, tager en snak om familielivets glæder og sorger, lægger vasketøj sammen og går på legepladsen med børnene, så forældrene kan få et tiltrængt pusterum. Opgaverne spænder vidt og tager altid udgangspunkt i familiens behov.

Vi støtter familier i hele Vejle kommune

Kurserne bliver afholdt i “Slagteriet”  Havneparken 2 – 7100 Vejle

Dette kursus er lukket for tilgang 🙂

Skal du med på næste kursus i jan/feb 2019

Bogprojekt

HOME-START har fået en 4-årig bevilling fra Egmont Fonden til et bogprojekt. Bevillingen er i alt på lidt over 1,7 mio. kr.

Projektet – kort fortalt

Formålet med projektet er at udvikle et bogkoncept, der kan støtte småbørnsforældre i at styrke børnenes sproglige udvikling og øge deres læseparathed – på trods af sociale udfordringer og/eller vanskelige omstændigheder i familien.

Projektet handler – kort fortalt – om at tilbyde bogpakker som et supplement i familier, hvor HOME-START i forvejen yder frivillig støtte og at uddanne lokale frivillige ”bogorme”, som skal fungere som ressourcepersoner ift. tilbuddet. Tilbuddet gives, når en familieven oplever, at en familie kan have gavn af det. Det gælder både familier, som ikke har tradition for læsning og familier, som aktuelt ikke har overskud til at stimulere deres børns sprog.

Projektet gennemføres i samarbejde mellem HOME-START Familiekontakt, University College Lillebælt (UCL), initiativet ”Læs for Livet” (LfL) og lokale biblioteker. UCL er ansvarlig for kompetenceudviklingen, bibliotekerne står for sammensætning og udlån af bogpakker, og LfL bidrager til kvalificering af konceptet. HOME-STARTs Landssekretariat varetager projektledelsen.

Projektet strækker sig over perioden januar 2018 – december 2021. I første del (2018-2019) udvikles og afprøves tilbuddet i 5 HOME-START lokalafdelinger: Vejle, Hedensted, Kolding, Odense og Århus. I anden del (2020-2021) tilpasses og udbredes konceptet til alle afdelinger som et ekstra tilbud i HOME-START regi.

Årsmøde 2018

Home-Start Vejle havde fornøjelsen af at afholde afdelingens første Årsmøde mandag d. 30.april.

Blandt de inviterede var politikere, fagfolk, vores frivillige familievenner og selvfølgelig de familier vi støtter.

Programmet bød på et spændende foredrag med psykolog, forfatter, organisations -og ledelseskonsulent Jens Andersen, med titlen ”Det robuste barn – et foredrag om opdragelse”, der bl.a. omhandlede  anerkendelse som forudsætning for børns trivsel, de voksne som rollemodeller og meget mere.

Jens Andersen
Psykolog, forfatter, organisations- og ledelseskonsulent

Derudover var der en fortælling fra en Home-Start mor og hendes familieven om betydningen af at have og være en familieven.

Mor og Familieven fortæller om deres personlige oplevelser med Home-Start

Forberedelseskursus for frivillige

Kurset løber over 5 hverdagsaftener kl. 16-20 med start d. 28.2.2018

Har du lyst til at være noget for andre, der står i en svær situation – selv er forælder/ bedsteforælder eller har anden erfaring med børn og familieliv – har tid og overskud til at bruge 2 timer om ugen på at besøge en presset småbørnsfamilie, så kontakt koordinator Rikke på tlf: 28 44 01 05 eller på vejle@home-start.dk 

Home-Start er en frivillig organisation, der tilbyder småbørnsfamilier i en sårbar situation regelmæssig støtte, praktisk hjælp, omsorg og nærvær. Vores familievenner steger frikadeller til aftensmaden, går tur med barnevognen, tager en snak om familielivets glæder og sorger, lægger vasketøj sammen og går på legepladsen med børnene, så forældrene kan få et tiltrængt pusterum. Opgaverne spænder vidt og tager altid udgangspunkt i familiens behov.

Vi støtter familier i hele Vejle kommune

Kursus datoer

Onsdag d. 28.2 kl. 16.00 – 20.00

Onsdag d. 7.3 kl. 16.00 – 20.00

Onsdag d. 14.3 kl. 16.00 – 20.00

Torsdag d. 22.3 kl. 16.00 – 20.00

Onsdag d. 28.3 kl. 16.00 – 20.00

Kurserne bliver afholdt i vores lokaler på Havnegade 28 – 7100 Vejle

Foredrag med Preben Kok

   -for frivillige familievenner i Home-Start

Forfatter, tidligere sygehus- og sognepræst Preben Kok holder foredrag for Home-Starts frivillige.

Preben Kok er blandt andet forfatter til bøgerne “Skæld ud på Gud” og “Slip livet løs”

Billedresultat for preben kok

Billedresultat for preben kokBilledresultat for preben kok

Home-Start Vejle

d. 16.1.18

kl. 19.00 – 21.00

Forberedelseskursus for frivillige

Du kan stadig nå det!! Vi har ledige pladser på vores forberedelseskursus for nye frivillige familievenner. Kurset løber over 5 onsdage kl. 16-20 med start d.1/11 2017. Kontakt koordinator Rikke på tlf: 28 44 01 05 eller vejle@home-start.dk, hvis du: – har lyst til at være noget for andre, der står i en svær situation – selv er forælder/ bedsteforælder eller har anden erfaring med børn og familieliv – har tid og overskud til at bruge 2 timer om ugen på at besøge en presset småbørnsfamilie

Home-Start er en frivillig organisation, der tilbyder småbørnsfamilier i en sårbar situation regelmæssig støtte, praktisk hjælp, omsorg og nærvær. Vores familievenner steger frikadeller til aftensmaden, går tur med barnevognen, tager en snak om familielivets glæder og sorger, lægger vasketøj sammen og går på legepladsen med børnene, så forældrene kan få et tiltrængt pusterum. Opgaverne spænder vidt og tager altid udgangspunkt i familiens behov.

Vi støtter familier i hele Vejle kommune