Forberedelseskursus for frivillige

Du kan stadig nå det!! Vi har ledige pladser på vores forberedelseskursus for nye frivillige familievenner. Kurset løber over 5 onsdage kl. 16-20 med start d. 21/8 2019. Kontakt koordinator Rikke på tlf: 28 44 01 05 eller vejle@home-start.dk, hvis du: – har lyst til at være noget for andre, der står i en svær situation – selv er forælder/ bedsteforælder eller har anden erfaring med børn og familieliv – har tid og overskud til at bruge 2 timer om ugen på at besøge en presset småbørnsfamilie

Home-Start er en frivillig organisation, der tilbyder småbørnsfamilier i en sårbar situation regelmæssig støtte, praktisk hjælp, omsorg og nærvær. Vores familievenner steger frikadeller til aftensmaden, går tur med barnevognen, tager en snak om familielivets glæder og sorger, lægger vasketøj sammen og går på legepladsen med børnene, så forældrene kan få et tiltrængt pusterum. Opgaverne spænder vidt og tager altid udgangspunkt i familiens behov.

Vi støtter familier i hele Vejle kommune

Familiehyggedag i Home-Start

lørdag d. 4.maj 2019

Nærhed i relationen mellem forælder og barn er i fokus med yoga som omdrejningspunkt. En uddannet pædagog og  børnyogainstruktør vil stå for den del samt inspirere familierne til hvordan yoga og enkle øvelser kan være med til at skabe ro i hverdagen.

Der vil også være god tid til hygge og netværk blandt familierne og hvem ved om kimen mon kan blive skabt for nye venskaber ;o)

En skøn flok familievenner er med for at hygge og lege med børnene, bl.a. med et historielæsnings-hjørne og et kreahjørne.

En stor tak til Bagger-Sørensen fonden for at stille lokaler til rådighed i ”Det gamle Teater”.

Vi glæder os til en hyggelig dag med mange af vores Home-Start familier.

Invitation til Home-Start Vejles årsmøde

  • Dato: Onsdag d. 30. Januar 2019 kl. 16.30 – 19.00

  • Sted: Slagteriet Udviklingspark, Havneparken 2, 7100 Vejle, mødelokale 1.sal ”bølgen”

     

     Dagsorden

  • 16.30 – 17.00 Velkomst v. bestyrelsesformand Lise Holmen m. kaffe/te og frugt.
  • 17.00 – 18.00 Sanne Linke Møller  ”empowerment”
  • 18.00 – 18.10 Pause
  • 18.10 – 18. 20  Årsberetning og handleplan v. koordinator Rikke Skov Jørgensen
  • 18.20 – 18.50 Fortælling v. Home-Start mor Katja og Familieven Line
  • 18.50 – 19.00 Fælles drøftelser af det, der rører sig.

Tilmelding senest den 21. Januar på mail vejle@home-start.dk

Du kan læse mere om psykolog Sanne Linke Møller på www.sannelinke.dk

Psykolog Sanne Linke Møller vil i aftenens foredrag tale om begrebet ”empowerment”, som er en af de værdier, arbejdet i Home-Start er inspireret af.

Det vil blive drøftet, hvad ”empowerment” som begreb og metode betyder, samt hvordan det kan forstås ind i det frivillige arbejde, man som familieven yder i Home Start. Følgende spørgsmål vil blive belyst: Hvordan yder man bedst ”hjælp til selvhjælp”? Hvordan giver man familierne den hjælp, der giver dem magt over deres eget liv? Hvordan modvirker man afmagt og afhængighed? Er der nogle faldgrupper, noget man skal være opmærksom på, når man arbejder ud fra ”empowermentmetoden”?

Frivilligcafe for familievenner

onsdag d. 12. december kl. 17-19.

Vi får besøg af inklusionsvejleder Nina Neckelmann, der vil fortælle om Mentalisering og der vil selvfølgelig også være tid til erfaringsudveksling.

Når vi er opmærksomme på hinandens tanker og følelser

Evnen til at ‘mentalisere’ – at have en opmærksomhed omkring andres tanker og følelser – er helt afgørende for de relationer, vi kan skabe til hinanden.

At kunne etablere et varmt bånd til barnet og understøtte barnets udvikling af strategier er nogle af de temaer, der har særlig fokus i den mentaliserende tilgang. For mange børn er netop det at danne relationer og indgå i sociale sammenhænge en stor udfordring.

Som omsorgsperson er det vigtigt at møde barnet og familien med et nysgerrigt, indlevende og reflekterende blik på såvel egne som barnets tanker og følelser.

Evnen til mentalisering er en forudsætning for at have vedvarende meningsfulde relationer og en stabil selvfølelse.

Ved at mentalisere ser man den andens perspektiv samtidigt med, at man holder fast i sig selv. Gennem mentalisering lærer man egne følelser og tanker at kende og forstår, at de er baggrunden for ens adfærd.

Mentalisering hænger tæt sammen med evnen til at regulere følelser.

Forberedelseskursus for frivillige

Kurset løber over 5 hverdagsaftener kl. 16-20 med start d. 23.1 2019

Har du lyst til at være noget for andre, der står i en svær situation – selv er forælder/ bedsteforælder eller har anden erfaring med børn og familieliv – har tid og overskud til at bruge 2 timer om ugen på at besøge en presset småbørnsfamilie, så kontakt koordinator Rikke på tlf: 28 44 01 05 eller på vejle@home-start.dk 

Home-Start er en frivillig organisation, der tilbyder småbørnsfamilier i en sårbar situation regelmæssig støtte, praktisk hjælp, omsorg og nærvær. Vores familievenner steger frikadeller til aftensmaden, går tur med barnevognen, tager en snak om familielivets glæder og sorger, lægger vasketøj sammen og går på legepladsen med børnene, så forældrene kan få et tiltrængt pusterum. Opgaverne spænder vidt og tager altid udgangspunkt i familiens behov.

Vi støtter familier i hele Vejle kommune

Kurserne bliver afholdt i “Slagteriet”  Havneparken 2 – 7100 Vejle

Infomøde for alle interesserede ❤️

D. 27.11-2018 kl. 19.00 – 20.00
Sprinderihallerne – Spinderigade 11G – 7100 Vejle

Overvejer du at blive frivillig familieven i Home-Start, så kom og hør nærmere om hvad vi tilbyder småbørnsfamilier under pres og hvad det indebærer at være frivillige i Home-Start. Mød den lokale frivillige bestyrelse og koordinator Rikke. Næste forberedelseskursus starter i Januar 2019

Frivilligcafé for familievenner

9. oktober 2018 kl. 17-19

Vi får besøg af Marianne Neerholt, der rådgiver hos Spor18 i Vejle kommune og underviser i kurset ”Psykisk førstehjælp”. Hun vil give os et indblik i hvad kurset indeholder og hvordan vi kan møde og genkende evt. symptomer på angst, depression og psykoser og hvordan man yder hjælp og guider en person, så han eller hun kan søge støtte eller behandling. Man lærer ikke at stille en diagnose eller udøve terapi, men får en basisviden om psykiske sygdomme og håndtering af psykiske kriser.

Der vil også blive god tid til erfaringsudveksling ;o)

     

         Frivilligcafé for familievenner

      20. August kl. 17-19

Oplæg med Lena Søgaard, forfatter til bogen “Styrk den indre ro i barnet.” – en bog om eventyr og mindfullness.
Lena fortæller om bogen og metoden til at styrke den indre ro. Samtidig er hun uddannet Reiki healer og clarivoyant.

få pladser tilbage 🙂

Forberedelseskursus for frivillige

Kurset løber over 5 hverdagsaftener kl. 16-20 med start d. 5.9.2018

Har du lyst til at være noget for andre, der står i en svær situation – selv er forælder/ bedsteforælder eller har anden erfaring med børn og familieliv – har tid og overskud til at bruge 2 timer om ugen på at besøge en presset småbørnsfamilie, så kontakt koordinator Rikke på tlf: 28 44 01 05 eller på vejle@home-start.dk 

Home-Start er en frivillig organisation, der tilbyder småbørnsfamilier i en sårbar situation regelmæssig støtte, praktisk hjælp, omsorg og nærvær. Vores familievenner steger frikadeller til aftensmaden, går tur med barnevognen, tager en snak om familielivets glæder og sorger, lægger vasketøj sammen og går på legepladsen med børnene, så forældrene kan få et tiltrængt pusterum. Opgaverne spænder vidt og tager altid udgangspunkt i familiens behov.

Vi støtter familier i hele Vejle kommune

Kurserne bliver afholdt i “Slagteriet”  Havneparken 2 – 7100 Vejle

Skal du med på næste kursus i jan/feb 2019 🙂

Bogprojekt

HOME-START har fået en 4-årig bevilling fra Egmont Fonden til et bogprojekt. Bevillingen er i alt på lidt over 1,7 mio. kr.

Projektet – kort fortalt

Formålet med projektet er at udvikle et bogkoncept, der kan støtte småbørnsforældre i at styrke børnenes sproglige udvikling og øge deres læseparathed – på trods af sociale udfordringer og/eller vanskelige omstændigheder i familien.

Projektet handler – kort fortalt – om at tilbyde bogpakker som et supplement i familier, hvor HOME-START i forvejen yder frivillig støtte og at uddanne lokale frivillige ”bogorme”, som skal fungere som ressourcepersoner ift. tilbuddet. Tilbuddet gives, når en familieven oplever, at en familie kan have gavn af det. Det gælder både familier, som ikke har tradition for læsning og familier, som aktuelt ikke har overskud til at stimulere deres børns sprog.

Projektet gennemføres i samarbejde mellem HOME-START Familiekontakt, University College Lillebælt (UCL), initiativet ”Læs for Livet” (LfL) og lokale biblioteker. UCL er ansvarlig for kompetenceudviklingen, bibliotekerne står for sammensætning og udlån af bogpakker, og LfL bidrager til kvalificering af konceptet. HOME-STARTs Landssekretariat varetager projektledelsen.

Projektet strækker sig over perioden januar 2018 – december 2021. I første del (2018-2019) udvikles og afprøves tilbuddet i 5 HOME-START lokalafdelinger: Vejle, Hedensted, Kolding, Odense og Århus. I anden del (2020-2021) tilpasses og udbredes konceptet til alle afdelinger som et ekstra tilbud i HOME-START regi.

Årsmøde 2018

Home-Start Vejle havde fornøjelsen af at afholde afdelingens første Årsmøde mandag d. 30.april.

Blandt de inviterede var politikere, fagfolk, vores frivillige familievenner og selvfølgelig de familier vi støtter.

Programmet bød på et spændende foredrag med psykolog, forfatter, organisations -og ledelseskonsulent Jens Andersen, med titlen ”Det robuste barn – et foredrag om opdragelse”, der bl.a. omhandlede  anerkendelse som forudsætning for børns trivsel, de voksne som rollemodeller og meget mere.

Jens Andersen
Psykolog, forfatter, organisations- og ledelseskonsulent

Derudover var der en fortælling fra en Home-Start mor og hendes familieven om betydningen af at have og være en familieven.

Mor og Familieven fortæller om deres personlige oplevelser med Home-Start

Forberedelseskursus for frivillige

Kurset løber over 5 hverdagsaftener kl. 16-20 med start d. 28.2.2018

Har du lyst til at være noget for andre, der står i en svær situation – selv er forælder/ bedsteforælder eller har anden erfaring med børn og familieliv – har tid og overskud til at bruge 2 timer om ugen på at besøge en presset småbørnsfamilie, så kontakt koordinator Rikke på tlf: 28 44 01 05 eller på vejle@home-start.dk 

Home-Start er en frivillig organisation, der tilbyder småbørnsfamilier i en sårbar situation regelmæssig støtte, praktisk hjælp, omsorg og nærvær. Vores familievenner steger frikadeller til aftensmaden, går tur med barnevognen, tager en snak om familielivets glæder og sorger, lægger vasketøj sammen og går på legepladsen med børnene, så forældrene kan få et tiltrængt pusterum. Opgaverne spænder vidt og tager altid udgangspunkt i familiens behov.

Vi støtter familier i hele Vejle kommune

Kursus datoer

Onsdag d. 28.2 kl. 16.00 – 20.00

Onsdag d. 7.3 kl. 16.00 – 20.00

Onsdag d. 14.3 kl. 16.00 – 20.00

Torsdag d. 22.3 kl. 16.00 – 20.00

Onsdag d. 28.3 kl. 16.00 – 20.00

Kurserne bliver afholdt i vores lokaler på Havnegade 28 – 7100 Vejle

Foredrag med Preben Kok

   -for frivillige familievenner i Home-Start

Forfatter, tidligere sygehus- og sognepræst Preben Kok holder foredrag for Home-Starts frivillige.

Preben Kok er blandt andet forfatter til bøgerne “Skæld ud på Gud” og “Slip livet løs”

Billedresultat for preben kok

Billedresultat for preben kokBilledresultat for preben kok

Home-Start Vejle

d. 16.1.18

kl. 19.00 – 21.00