Home-Starts Vejle’s Historie

Lokalafdelingen i Vejle har været undervejs i flere år og i sommeren 2014 begyndte der så småt at blive afholdt møder mellem lokale initiativtagere, Home-Starts Landssekretariat og en lokalpolitiker….de første bestyrelsesmedlemmer blev ”headhuntet” og dermed var de første spæde frø blevet sået.
Årene gik og processen med at få startet en Home-Start afdeling i Vejle levede sit stille liv og endelig kom den store nyhed: at kommunen ville indgå en partnerskabsaftale, hvilket betød at afdelingen i Vejle blev en realitet i marts 2017.
Bestyrelsen blev udvidet til 3 medlemmer og der blev ansat en koordinator.
Der er mange ting at få styr på i en opstartsfase og nogle af de første ting, var at ansætte en administrativ medarbejder og flytte ind på vores kontor i Havnegade 28…..allerede der var der gang i frivillige hænder med hjælp til indflytning ;o)
I skrivende stund (maj 2017) er vi godt i gang med kerneopgaven; nemlig at støtte småbørnsfamilier i Vejle kommune. Vi har lavet vores første match, flere familier er på ”ønskeliste”, et par frivillige skal på forberedelseskursus og bestyrelsen bliver udvidet med endnu et medlem.
Vi arbejder lige nu ihærdigt med synlighed og udbredelsen af vores tilbud bl.a. via medier, Facebook og oplæg forskellige steder. Dette spiller en væsentlig rolle, både i forhold til de familier vi støtter og i rekrutteringen af frivillige.